Haqqında

Ana

Zərifə xanım qeyri-adi bir ana idi və övladlarına olan münasibət də xüsusi idi. Belə münasibətin bənzərini tapmaq çətindir. O, uşaqları sanki Ulu Tanrı tərəfindən bəxş olunan bir nur payı kimi qəbul edirdi. O özünə rəhm etmirdi, analıq borcunu yerinə yetirməkdə də özünə rəhmi gəlmirdi. hərdən analar uşaqlarına olan məhəbbətdə elə yüksək dərəcələrə çatırlar ki, bununla hamını heyrətə gətirirlər. Zərifə xanım belə analardan idi.

Sözləri: Fikrət Qoca

Musiqisi: Sevil Əliyeva


Əziz anam, şirin sözlü anam,
Qəlbin kövrək, eşqin solmaz bahar.
Gülər üzlü, qara gözlü anam,
hara getsəm gözün mənə baxar,
Ana qəlbin layla olar gəzər,
Doğma səsin ömrü-günü bəzər


Qəlbi geniş ana,
həyat verdin mənə,
Günəş kimi yana-yana, ana,
Mənim günəş anam,
Ana, əziz ana,
Ana qəlbi başım üstə səma


Ana səsin aydın səhər olar,
Ana qəlbin keşik çəkər bizə,
Yolum üstə uzaq səfər olar,
İşıq olar nurdan düşən gözə.
Mənim görən gözüm sənsən, ana,
Ömrüm-günüm, sözüm sənsən, ana


Qəlbi geniş ana,
həyat verdin mənə,
Günəş kimi yana-yana, ana,
Mənim günəş anam,
Ana, əziz ana,
Ana qəlbi başım üstə səma