Əsərləri

Zərifə xanım Əliyevanın kitabları

Gözün hidrodinamik sisteminin anatomo-fizioloji xarakteristikası

Gözün hidrodinamik sisteminin anatomo-fizioloji xarakteristikası / Z.Ə.Əliyeva, N.B.Şulpina, 37 s. 20 , Bakı. Azərnəşr. 1980 il.

Yaşla əlaqədar gözün və görmə siniri yollarının dəyişməsi

Yaşla əlaqədar gözün və görmə siniri yollarının dəyişməsi: (Morfoqistokimy. tədq.)/ P.S.Məlik-Aslanova, Z.Ə.Əliyeva, 124 s. , Bakı. Azərnəşr. 1980 il.

Göz yaşının axmasının cərrahi müalicəsinin müasir üsulları

Göz yaşının axmasının cərrahi müalicəsinin müasir üsulları: (Metodik tövsiyələr)/ Sultanov M., Əliyeva Z., 53 s., 16 , Bakı. Azərnəşr. 1983

Göz yaşının axmasının fiziologiyası

Göz yaşının axmasının fiziologiyası/ M.Y.Sultanov, Z.Ə.Əliyeva, 60 s. 20 , Bakı. Azərnəşr.1983 il.

Göz yaşı yollarının qoruyucu cərrahiyə üsulları

Göz yaşı yollarının qoruyucu cərrahiyə üsulları / M.Y.Sultanov, Z.Ə.Əliyeva, 61, [2] s. il. 20 sm, Bakı. Azərnəşr. 1987

Görmə orqanının peşə patalogiyası

Görmə orqanının peşə patalogiyası/Z.Ə.Əliyeva, A.P.Nesterov, Z.M.Skripniçenko, 287, [1] s., 8] 23 , M. Medisina. 1988 il.